Tags: limousine, minivan, beach wagon, รถยนต์ขนาดใหญ่(ที่มีกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร), รถยนต์ขนาด 8 ที่นั่ง (ของอเมริกา)
5C4lTE.jpg [600x800px]