Tags: limousine, beach wagon, seat belt, รถยนต์ขนาดใหญ่(ที่มีกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร)
v1weLy.JPG [480x720px]