Tags: limousine, seat belt, minivan, รถยนต์ขนาดใหญ่(ที่มีกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร), รถยนต์ขนาด 8 ที่นั่ง (ของอเมริกา)
x7jrmq.JPG [480x720px]