Tags: Loafer, seat belt, limousine, รถยนต์ขนาดใหญ่(ที่มีกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร), คนที่ขี้เกียจ
J8Sg42.JPG [720x480px]