Tags: neck brace, cellular telephone, stole, ผ้าคลุมไหล่สำหรับผู้หญิง, ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวง, กระโปรงยาวของผู้หญิงโรมันโบราณ
Q4m4ga.JPG [750x501px]