Tags: wool, cardigan, swab, เสื้อไหมพรมไม่มีปกและผ่าติดกระดุมหน้า, สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล, ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดลำกล้องปืน
SMFtr9.jpg [800x600px]