Tags: wool, stole, poncho, ผ้าคลุมที่มีรูตรงกลางสำหรับสวมที่ศีรษะมักใช้เป็นเสื้อกันฝน, ผ้าคลุมไหล่สำหรับผู้หญิง, ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวง
Ow2Phz.jpg [800x600px]