Tags: book jacket, comic book, swab, สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล, ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดลำกล้องปืน, ผ้าหรือฟองน้ำสำหรับถูพื้น
ffnZJu.png [670x377px]