Tags: alp, cliff, parachute, แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์), ไม้ที่มีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปีนเขา, จุดเริ่ม
PYL63W.jpg [600x338px]