Tags: balloon, alp, parachute, แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์), ไม้ที่มีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปีนเขา, จุดเริ่ม
1viYV1.jpg [600x338px]