Tags: wool, swab, pencil box, สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล, ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดลำกล้องปืน, ผ้าหรือฟองน้ำสำหรับถูพื้น
zpdtSZ.jpg [800x600px]