Tags: unicycle, ski, bicycle-built-for-two, สถานการณ์ที่ทำให้เหมือนคนโง่หรือตัวตลก (คำไม่เป็นทางการ), ขนและหนังหมี, หนังนิ่มทำด้วยหนังกวางหรือแพะ
HhZMkv.JPG [740x494px]