Tags: hard disc, chest, bassoon, ปี่ใหญ่, กลุ่มนักดนตรีเล็กๆ ที่เล่นเพลงประเภทคลาสสิคด้วยกัน, ชั้นที่มีลิ้นชักใส่เสื้อผ้า
OGruHN.jpg [1080x608px]