Tags: switch, joystick, lighter, คำเรียกคนน่าเห็นใจหรือน่าอิจฉา, ปากกาสำหรับเน้นข้อความเพื่อให้เห็นเด่นชัด, คันบังคับทิศทางเครื่องบิน
e2nZ28.jpg [900x600px]