Tags: stole, pajama, mitten, ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว, ชุดนอน, ผ้าคลุมไหล่สำหรับผู้หญิง
p9TTER.JPG [1200x1600px]