Tags: maypole, unicycle, swing, การหมุนแขนกลับก่อนตีลูก (กีฬา), เสาในงานฉลองวันแรงงาน ประดับด้วยดอกไม้และริบบิ้น, ชิงช้า
NlurG5.JPG [780x521px]