Tags: unicycle, barrow, bicycle-built-for-two, รถเข็นสองล้อสำหรับขายของ, ผู้ชายหรือเด็กชายเข็นรถขายของตามถนน, รถล้อเดี่ยว (โดยเฉพาะรถจักรยานถีบ)
s68kTD.JPG [780x521px]