Tags: barrow, water jug, torch, รถเข็นสองล้อสำหรับขายของ, ผู้ชายหรือเด็กชายเข็นรถขายของตามถนน, เครื่องพ่นความร้อนเพื่อล้างสีออก
wkTMP4.JPG [780x521px]