Tags: hatchet, hammer, assault rifle, ค้อน, สัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์เป็นรูปค้อนกับเคียว, ปลาฉลามหัวค้อน จำพวก Sphyrna
gNbvH3.JPG [780x521px]