Tags: ocarina, stage, torch, เครื่องพ่นความร้อนเพื่อล้างสีออก, ตัวประกัน, การลดจำนวนผู้ทำงานโดยไม่หาผู้แทนตำแหน่งว่าง
919qG7.JPG [780x521px]