Tags: dough, shower cap, bakery, ร้านขายขนมปัง, ส่วนผสมของแป้ง น้ำ และอื่นๆ เช่น ยีสต์, น้ำมัน, เนย, น้ำตาล (เพื่อนำไปอบขนมปัง), ขนมโดนัท
FAODsL.jpg [4464x2976px]