Tags: web site, ocarina, tray, ที่เขี่ยบุหรี่, ที่ใส่ขนมอบลักษณะแบนและทำด้วยโลหะ, เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง
3MVxBl.JPG [580x869px]