Tags: web site, torch, stage, เครื่องพ่นความร้อนเพื่อล้างสีออก, ตัวประกัน, การลดจำนวนผู้ทำงานโดยไม่หาผู้แทนตำแหน่งว่าง
dXclyT.JPG [580x869px]