Tags: miniskirt, poncho, wool, ใยแก้วสำหรับทำฉนวนหรือแผ่นกรอง, กระโปรงสั้น, ผ้าคลุมที่มีรูตรงกลางสำหรับสวมที่ศีรษะมักใช้เป็นเสื้อกันฝน
lLZXV2.JPG [1600x1200px]