Tags: miniskirt, poncho, swimming trunks, กระโปรงสั้น, ผ้าคลุมที่มีรูตรงกลางสำหรับสวมที่ศีรษะมักใช้เป็นเสื้อกันฝน
toq7ss.JPG [1600x1200px]