1. ที่ ฝากรูป http://image.ohozaa.com คลิ๊ก Select Images ดังรูป

2. ทำการเลือกรูป ดังภาพ3.เมื่อเลือกแล้วจะแสดงสถานะอับโหลดรูป ดังรูป

 

4. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ code รูปไปใช้ตามที่ต้องการ ง่ายนิดเดียว